Актуально

b

Для населення!

kТільки офіційне оформлення трудових відносин забезпечує найманому працівникові підтвердження трудового та страхового стажу, державні гарантії й соціальний захист, передбачені законодавством

  Законом України від 23.11.2018 № 2629 -VIІІ «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (стаття 8) визначено, що  розмір заробітної плати не може бути меншим за мінімальний, а саме:

 • · у місячному розмірі: з 1 січня – 4173 гривень;
 • · у погодинному розмірі: з 1 січня – 25,13 гривні.

  Мінімальна заробітна плата ‑ це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці (ст. 95 Кодексу законів про працю України).

Інформуємо, що:

 •  Якщо працівник виконав місячну норму праці, а нарахована йому заробітна плата є нижчою від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, роботодавець зобов’язаний  провести доплату до її рівня, яка виплачується щомісячно одночасно із заробітною платою.
 • Якщо ж працівник не виконав місячну норму праці, перебував у відпустці, на лікарняному, працює неповний робочий час  тощо, то оплата його праці проводиться пропорційно виконаній нормі праці.
 •  розміри заробітної плати та посадових окладів будуть визначатись у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2019 році становить (ст.7 Закону України від 23.11.2018 № 2629-VIІІ «Про Державний бюджет України на 2019 рік»): з 1 січня – 1921 гривні, з 1 липня – 2007 гривень, з 1 грудня – 2102 гривні.

Важливо знати!

 Якщо Ви маєте намір знайти роботу за сприяння державної служби зайнятості – це надасть можливість роботодавцю, який Вас прийняв на роботу,  отримати компенсацію витрат у розмірі єдиного соціального внеску.  Цей внесок  нараховується у розмірі 22% від заробітної плати. Тобто, якщо Ваша зарплата становить 4173 грн, то роботодавцю відшкодовуватиметься 918,06 грн єдиного соціального внеску щомісячно.

Компенсація надається роботодавцю за умови, якщо Ви є особою з числа недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці та  працевлаштовані на новостворене робоче  місце, або роботодавець веде діяльність у пріоритетних галузях економічної діяльності.

Компенсація роботодавцю виплачуватиметься службою зайнятості упродовж 12 місяців з дня працевлаштування.

Звертаємо увагу!

 • Керівники установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери з метою недопущення „зрівнялівки” в розмірах заробітної плати зобов´язані забезпечити в межах фонду оплати праці диференціацію заробітної плати працівників, які отримують її  на рівні мінімальної, за рахунок встановлення доплат, надбавок, премій залежно від складності, відповідальності  та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його праці.
 • Підвищення мінімальної заробітної плати не може бути підставою для звільнення. Водночас відповідно до статті 32 КЗпП у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці (систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших) працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.
 • Статтею 56 КЗпП передбачено, що за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках проводиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Наголошуємо:

Отримання заробітної плати в «конвертах» – це відсутність соціальних гарантій, передбачених для працівників, зокрема:

 • ·        права на відпустку, у т. ч. у зв’язку з вагітністю і пологами;
 • ·        права на оплату листка непрацездатності;
 • ·        права не працювати у вихідний чи святковий день;
 • ·        права на оплату періоду участі в екзаменаційній сесії;
 • ·        права на виплату вихідної допомоги при звільненні з роботи;
 • ·        права на призначення пенсійного забезпечення залежно від страхового стажу;
 • ·        права на збільшений розмір допомоги з безробіття відповідно до заробітку за останнім місцем роботи;
 • ·        права на отримання ваучеру на навчання особам старшим 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років;
 • ·        права на одержання кредиту в банківських установах;
 • ·        права на допомогу у разі отримання травми на виробництві тощо.


Працюймо легально!
Скажімо тверде «Ні!» – зарплаті в «конвертах»!

  

До уваги роботодавців!

Наголошуємо!

     Розмір заробітної плати не може бути меншим за мінімальний, що передбачено ст.8. Закону України від 23.11.2018 № 2629-VIІІ «Про Державний бюджет України на 2019 рік», а саме:

·        у місячному розмірі: з 1 січня – 4173 гривні;
·        у погодинному розмірі: з 1 січня – 25,13 гривні.

    Мінімальна заробітна плата ‑ це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці (ст. 95 Кодексу законів про працю України).

     Прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2019 році становить (ст.7 Закону України від 23.11.2018 № 2629-VIІІ «Про Державний бюджет України на 2019 рік»): з 1 січня - 1921 гривня, з 1 липня – 2007 гривень, з 1 грудня - 2102 гривні.

     Виплата заробітної плати працівникам здійснюється у першочерговому порядку. Всі інші платежі підприємство провадить після виконання зобов’язань щодо оплати праці (ст. 15 Закону України «Про оплату праці»).

     Своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть залежати від здійснення інших платежів та їх черговості (ст. 24 Закону України «Про оплату праці»). Час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох  третин  тарифної  ставки  встановленого працівникові розряду (окладу) (ст.113 Кодексу законів про працю України).

     Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата  (ст. 115 Кодексу законів про працю України»).

Служба зайнятості пропонує!

   Отримати компенсацію витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов´язкове державне соціальне страхування за умови створення нових робочих місць та працевлаштування на них безробітних. Згідно зі статтями 26 і 27 Закону України «Про зайнятість населення», роботодавці, які створюють нові робочі місця, мають можливість отримати компенсацію витрат зі сплати єдиного соціального внеску за рахунок коштів Фонду загальнообов´язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Компенсація надається за умови, що вони:

        є юридичними або фізичними особами, що створюють нові робочі місця та працевлаштовують на них  за скеруванням центру зайнятості безробітних з числа осіб, недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці,  або

        є суб’єктами малого підприємництва, які на новостворені робочі місця  в пріоритетних галузях економічної діяльності працевлаштовують безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості.

        не мають заборгованості зі сплати страхових внесків;

        не є  банкрутами і проти них не  порушена справа про банкрутство.

Підставою для надання компенсації є подані до центру зайнятості:

        заява (довільної форми);

        довідка (визначеної Порядком компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов´язкове державне соціальне страхування, затвердженим постановою КМУ від 15.04.2013 №347 форми).

Компенсація виплачуватиметься упродовж 12 місяців з дня працевлаштування особи, при цьому термін забезпечення роботою працівника повинен бути не меншим як два роки.

Увага!

Штрафи за порушення трудового законодавства!

 Стаття 265. Кодексу законів про працю України»:

Юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

        фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

        порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

        недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

        недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

        недопущення до перевірки з питань допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків - у стократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.

Стаття  172 Кримінального кодексу України:

Грубе порушення законодавства про працю карається штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років. Ті самі дії, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи яка їх замінює і виховує дитину віком до чотирнадцяти років  або дитину з інвалідністю, - караються штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними  роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.

Стаття  175 Кримінального кодексу України:

Безпідставна невиплата заробітної плати більш ніж за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності, - карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Те саме діяння, якщо воно було вчинене внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, - карається штрафом від тисячі до півтори тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


 

u

 

До уваги військовослужбовців запасу, учасників АТО (ООС) та членів їх сімей!

     Розпочинається набір учасників на безкоштовний курс: «Контроль якості програмного забезпечення», в межах проекту «Україна-Норвегія». Вік учасника проекту не повинен перевищувати 50 років. 

Даний курс дозволяє у максимально скорочені терміни (500 годин) отримати практичні навички та необхідну теоретичну базу, які формують компетентності фахівця з тестування програмних продуктів (інженер з контролю якості програмного забезпечення), що користується попитом на ІТ-ринку праці України. Курс розрахований на початківців. Матеріал курсу викладається простою мовою викладачами-практиками, які крок за кроком діляться з вами знаннями та реальними кейсами.

По закінченню курсів слухачі отримають навички професійного тестування комп’ютерних програм, підвищать рівень знання англійської мови. Це надасть їм можливість продовжити своє навчання або працевлаштуватись в відомі ІТ-компанії м.Львова.

Також слухачі курсів отримають диплом від Міністерства Оборони Королівства Норвегії та Міністерства Закордонних справ Королівства Норвегії, Свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразку від НУ “Львівська Політехніка” та Сертифікат про закінчення курсів від університету Норд (Королівство Норвегія).

 Місце проведення: м. Львів, Національний Університет «Львівська Політехніка». Тривалість курсів: 3 місяці. Вартість: Безкоштовно. Дата закінчення реєстрації: 15 лютого 2019 року.

 РЕЄСТРАЦІЯ НА КУРС: https://drive.google.com/open?id=1VTfjyoFLQd5i7UFuYAqUlV6iseAukMYVCCJqA_XG0bw

 За детальною інформацією просимо звертатися у Жидачівську РФ ЛОЦЗ каб. 13, 15, або за тел. (03239)33350, (03239)31945

 

Шановний роботодавцю!

     Жидачівська районна філія Львівського обласного центру зайнятості повідомляє, що відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 50 Закону України «Про зайнятість населення» (далі — Закон) роботодавці зобов’язані своєчасно та в повному обсязі подавати територіальним органам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері зайнятості населення та трудової міграції, інформацію про попит на робочу силу (вакансії) незалежно від місцезнаходження. Звіт подається за наявності у роботодавця попиту на робочу силу (вакансії) не пізніше ніж через три робочі дні з дати відкриття вакансії(й).

Надання роботодавцем відомостей про вакансії до служби зайнятості дає змогу спільними зусиллями вирішувати проблеми добору кадрів та працевлаштування безробітних.

Неподання інформації про вакансії за формою № 3-ПН стримує працевлаштування зареєстрованих безробітних та призводить до збільшення видатків Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на виплату допомоги по безробіттю.

Виконання роботодавцями вищезазначеної норми Закону сприятиме вирішенню кадрових питань самих роботодавців, збільшенню кількості пропозицій роботи для громадян, що забезпечить реалізацію їх прав на працю та соціальний захист.

Для оперативного вирішення питання добору персоналу та пришвидшення укомплектування вакансій форму № 3-ПН може бути подано роботодавцем до будь-якого центру зайнятості, незалежно від місцезнаходження роботодавця, засобами електронного зв’язку. Державна служба зайнятості України, підтримуючи сучасні тенденції з розвитку та впровадження електронних сервісів,  запровадила  сучасний сервіс «Електронний кабінет роботодавця».

«Електронний кабінет роботодавця» - інформаційно-комунікаційний сервіс, зорієнтований, насамперед, на скорочення витрат часу роботодавця для відвідування центру зайнятості.

Для реєстрації в електронному кабінеті необхідно:

-  на головній сторінці сайту служби зайнятості www.dcz.gov.ua натиснути жовту кнопку «Персональний кабінет» та зареєструватись (наявна інструкція);

-   після реєстрації, для авторизації на сайті, Вам необхідно надати особистому консультанту центру зайнятості e-mail, логін та пароль, вказані під час реєстрації;

Після авторизації Ви отримаєте можливість подати звіт за формою № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» в онлайн-режимі, здійснити добір працівників шляхом перегляду резюме та переглянути:

- актуальність реквізитів свого підприємства, що містяться у базі служби зайнятості;

- звіти за формою 4-ПН, 1-ПА, які подавались до служби зайнятості;

- стан укомплектування заявлених вакансій;

- кількість направлень центром зайнятості претендентів на роботу;

- договори про організацію громадських робіт та працевлаштування після професійного навчання.

 За детальною інформацією просимо звертатись у відділ взаємодії з роботодавцями Жидачівської РФ ЛОЦЗ або  телефонуйте: 31913 та 33380.

 

До уваги роботодавців!

zajn

zajn1

Увага!

robota

Увага!

Перелік вакансій ЦГКТ ПАТ "ЖЦПК"

Перелік вакансій по паперово - картонному цеху на ПАТ "ЖЦПК"


ОГОЛОШЕННЯ 

Жидачівська районна філія Львівського обласного центру зайнятості запрошує осіб, які бажають працевлаштуватися на посади:

- машиніст гофрувального агрегата
- накатник папероробної (картоноробної) машини
- різальник паперу, картону та целюлози
- машиніст пакувальної машини
- водій навантажувача
- слюсар - ремонтник
- оператор сушильних установок
- пропарювач-проварювач
- машиніст крана ( кранівник)
- електромонтер з ремонту обслуговування електроустаткування

взяти участь у міні-ярмарку вакансій, що відбудеться 08 серпня 2018 року в приміщенні центру зайнятості (2-й поверх).

Початок  об 11.00 год.   Наша адреса : м. Жидачів, вул. Шашкевича, 28, телефон для довідок 31913,31945.

 

Проект «Рука допомоги» 

Безвідсоткова фінансова допомога - стимул для започаткування бізнесу та створення нових робочих місць

Реалізація пілотного проекту «Рука допомоги» 

   ruka   Жидачівською  районною філією Львівського обласного центру зайнятості налагоджено роботу щодо інформування населення та роботодавців про механізми реалізації Постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 року № 1154 із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей, ознайомлення з переліком соціальних послуг, які можуть отримати потенційні учасники пілоту « Рука допомоги» відповідно до обраної ними форми зайнятості. Впродовж квітня-липня забезпечується  інформування кожного безробітного та шукача роботи, що перебувають на обліку в ЦЗ, про можливість участі у пілотному проекті. проведено семінар для членів малозабезпечених сімей у Ходорівській ОТГ. Організовано проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи із суб’єктами підприємницької діяльності щодо їх залучення до участі у пілотному проекті;  проведено 3 семінари для роботодавців у приміщенні філії, організовано та проведено семінар для суб’єктів підприємницької діяльності у Гніздичівській ОТГ .

У приміщеннях Гніздичівської, Ходорівської та Новострілищанської об‘єднаних територіальних громад  створені інформаційні кутки Жидачівського районного центру зайнятості з матеріалами, що містять корисну інформацію для осіб, котрі шукають роботу в т.ч. з інформацією про пілотний проект «Рука допомоги». Надаються методичні  рекомендації і працівникам громади. Розроблено та узгоджено графік відвідування фахівцями центру зайнятості цих громад з метою надання адресних консультацій населенню та роботодавцям.

За  інформацією управління соціального захисту населення Жидачівської РДА, 32 особи з числа непрацюючих працездатних членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, виявили бажання взяти участь у пілотному проекті.

Станом на 23.07.2018 року:

 • 3 особи ( з яких одна – суб’єкт підприємницької діяльності) отримали безвідсоткову поворотну фінансову допомогу для започаткування власного бізнесу;
 • 13 осіб працевлаштовані за направленням центру зайнятості;
 • 3 особи відмовились від участі в проекті;
 • 5 осіб працевлаштувались самостійно.

   Ви також можете стати учасником проекту «Рука допомоги». Якщо ви маєте статус малозабезпеченого безробітного чи внутрішнього переселенця, вам достатньо звернутися із заявою до управління соціального захисту населення або центру зайнятості за місцем проживання. Там ви зможете отримати необхідну консультацію та більше дізнатися про проект, який назавжди змінить ваше життя.


Жидачівська районна бібліотека запрошує на виставку „Фактор свободи”

1012   Напередодні Міжнародного дня волонтера та Дня Збройних Сил України в читальному залі Жидачівської ЦРБ відкрили виставку „Фактор свободи”.

   Користувачі мають можливість по–новому подивитися на постаті Мазепи, Петлюри та Бандери, які протягом останніх 300 років були символом свободи та боротьби за українську ідею.

   Виставка демонструє незвичний, сучасний підхід до подачі інформації та зроблено акцент на тому, як сучасна Українська  армія вшановує героїв минулих літ.

10.12.2019, 18:09

детально »


Студенти відвідали департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

  Студенти Львівського національного університету імені Івана Франка спеціальності «Екологія» відвідали департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації та Державну екологічну інспекцію у Львівській області з метою ознайомлення з роботою державних структур екологічного спрямування.

Зокрема, студенти ознайомилися з структурою департаменту, його основними завданнями, повноваженнями та особливостями державної служби у сфері природоохоронної діяльності.

Окрім цього, майбутні екологи дізналися про основні засади державної екологічної політики, перспективи та  плани, які спрямовані на розвиток Львівщини.

Завдяки такій співпраці студенти мають змогу підтвердити на практиці вивчений теоретичний матеріал та побачити особливості роботи обраної спеціальності, долучатися до реалізації природоохоронних акцій, екологічних конкурсів, волонтерства, організації флешмобів та інших заходів екологічного спрямування.

10.12.2019, 17:40

детально »