Охорона здоров'я 

 zdorov В галузі охорони здоров'я Жидачівського району функціонують  КУ «Жидачівська ЦРЛ» (180 ліжок),  КЗ ОЗ «Ходорівська МЛ» (114 ліжок),  КУ «Журавнівська міська  лікарня» (25 ліжок),  6 АЗПСМ, з них 5 АЗПСМ перейшли в новостворені громади, з  66 ФАПів, 24 ФАПів  перейшли в підпорядкування територіальних громад).

   Медичні заклади охорони здоров'я в районі обслуговують 68083 особи, з них 10301 особа- діти до 14 років, та 1879 підлітки (15-17 років). Доросле населення складає 25751 чоловік та 30152 жінки. З них 20770 чоловіків віком 17-59 років та 17620 жінок цього ж віку , що на загал складає 38390 осіб працездатного віку  , решта 18787 – особи пенсійного віку.

Демографічна ситуація

  За  2017 рік у районі народилось 572 дітей (на 23 дітей більше  ніж за аналогічний період 2016 року ); померло 1109 осіб (на 74 осіи менше ніж у  2016 році), (загальна смертність становить 16,3%о). Природній убуток населення становить – 7,9 %о  проти -9,2 в 2016 році  Зменшилася смертність населення в працездатному віці 4,5 проти 4,9 в 2016 році.

   В ЗОЗ району в даний час працює на  941,5 посадах  984 фізичних   особи,  з  них  171 лікарі( в т.ч. 5 інтернів державники ) 454  середніх   медпрацівників.

   На даний час організовано 48,25 сімейних дільниць.  В них працюють 40 сімейних лікарі, при 45,5 зайнятих посадах, які обслуговують  66125 чол, що становить 97,1% дорослого та дитячого населення, з них 21  сімейних лікарі обслуговують новостворені територіальні громади,  населення яких становить 33193 особи.

 В  2017 р.  до лікарів сімейної медицини звернулося  205549 осіб з них 95198 особи новостворених сімейних громад, що становить 47,0% усього населення, яке обслуговується сімейними лікарями. З них з профілактичною метою  68386 осіб. З приводу захворювань – 134173 осіб.  Закінчили лікування у сімейного лікаря 87916 осіб. Направлено до вузьких спеціалістів 8689 осіб.  Госпіталізовано в стаціонарні відділення 2492 особи.

Слід відмітити що в роботі сімейної служби на кінець 2017 року  виникла напружена ситуація із забезпеченням сімейними лікарями на Ноострілищанській дільниці. На даний час роботу сімейного лікаря виконують сумісники з іншого району. Розрахувався сімейний лікар з Бортниківської АЗПСМ.

 Потребує покращення матеріально-технічна база закладів охорони здоров»я. З 23 будівель Жидачівсько-Журавенської зони 4 потребують капітального ремонту. 1 в КУ «Жидачівська ЦРЛ» , 3 в КУ «Журавнівська МЛ». ще гірша ситуація на новостворених ОТГ. З 19 будівель по всіх ОТГ 11 портебують ремонту. Зокрема, Новострілищанська -1, Ходорівська ОТГ – 10.

  В 2017 році проведено заходи з енергозбереження, заміна вікон та дверних блоків  на металопластикові в терапевтичному на суму 225254,42 та хірургічному корпусі на суму 385353,04грн. Реконструкція покрівлі котельні , площею 350кв. м  на суму 298641 грн.

В медичних закладах новостворених ОТГ подібних робіт проведено на суму 1578506,18 грн.

Протягом 2017 року придбано медичне обладнання в КУ «Жидачівська ЦРЛ» а саме:
1.Кисневий концентратор «Біомед» -12100 грн. (районний бюджет);
2.Кисневий концентратор «Медика JAY-10»- 34900 грн. (районний бюджет);
3.Апарат штучної вентиляції легень « BLIZAR» -259000 грн. (районний бюджет);
4 Монітор реанімаційний ЮМ 300 - 92000 грн.(спонсор)
5.Електрокардіограф «ЮТАС»-49000 грн. (спонсор)
6. Відсмоктувач - 8000 грн . (спонсор);
7. Галогенератор « Іона» - 9900 грн. ( спонсор);
8.Комплекс рентгенівський діагностичний-2584050грн. (районного бюджету та державного бюджету за сприяння народного депутата Верховної Ради України п. Кота А.Б.)
9. Датчик до апарату УЗД та принтер- 93000 грн. (кошти Жидачівської міської ради); 
10.Інструменти для лапароскопічної стійки-12180 грн. (кошти Жидачівської міської ради); 
11.Апарат УЗД- 484950 грн. (кошти Жидачівської міської ради)
12. Хірургічні інструменти - 28415 грн.

Разом 3 667495 грн.

  В ЗОЗ району підконтрольних райдержадміністрації: економія заробітної плати (скорочено 20,5 посад на суму 458,6тис.грн. за рахунок вакантних посад 680,3 тис.грн, ненадання замісництв на час відсутності працівників 799,9 тис.грн, відпустки без збереження зарплати 150,8 тис.грн, суму 2089,6 тис.грн.спрямовано на оплату праці.

-  Економія енергоносіїв на суму 131,2 тис.грн. спрямована на оплату теплопостачання.

-  Скорочено 29 круглодобових ліжок, економія 24,8 тис.грн. спрямована на видатки по медикаментах. Загальна сума економії бюджетних коштів – 2245,6 тис.грн.

Економія бюджетних коштів ЗОЗ Ходорівської ОТГ:

-  за рахунок скорочення 41,5 посади на суму 161,4 тис.грн;

- за рахунок тимчасово встановлених вакантних посад – 72,3 тис.грн.

-  за рахунок відпусток без збереження заробітної плати – 82,9 тис.грн;

Економія зарплати на суму 316,6 тис.грн. спрямована на оплату праці.

За рахунок скорочення 9 ліжок кругло добового стаціонару на  суму 7,7 тис.грн. спрямована на оплату продуктів харчування та медикаментів.

Економія енергоносіїв на суму 4,5 тис.грн. спрямована на оплату енергоносіїв.

Загальна сума економій бюджетних коштів в ЗОЗ Хходорівської ОТГ становила суму 328,8 тис.грн.

Гніздичівська ОТГ

 • Затверджено бюджетом 2240,9 тис.грн, виконано 2172,9 тис.грн., що становить 97,0% від затвердженого бюджету.
 • Профінансовано 2172,9 тис.грн. 97,0 % до затвердженого бюджету.
 • Профінансовано до мінімальної розрахункової потреби - %.
 • Заборгованість по зарплаті – 0 тис.грн.
 • Заборгованість по індексації 0 тис.грн.
 • Середня вартість 1 л/дня по медикаментах 0 грн.
 • Отримано позабюджетних коштів 3,5 тис.грн. 0,55грн. на 1 мешканця.
 •  Які заходи вжито з економії бюджетних коштів і як використано зекономлені кошти: зекономлені кошти використано для придбання медикаментів для АЗПСМ.

Реорганізацію мережі проведено у таких закладах: в КУ «Жидачівська ЦРЛ» скорочено 22 круглодобових стаціонарних ліжок; в КУ «Журавнівська МЛ» - 7 ліжок; в КЗ ОЗ «Ходорівська МЛ»- 9 ліжок.

Отримано економічний ефект при проведенні реструктуризації: ПО ЗОЗ , підконтрольних райдержадміністрації скорочено 29 стаціонарних ліжок. Економічний ефект становив 24,8 тис.грн. кошти спрямовані на придбання медикаментів.

По КЗ ОЗ «Ходорівська МЛ» (Ходорівської ОТГ) скорочено – 9 стаціонарних ліжок. Економічний ефект становив 7659 грн., кошти спрямовані на придбання продуктів харчування та медикаменти.

Профілактичним флюорографічним обстеженням  за 2017 рік в районі охоплено 14044 осіб, що становить  50,11% виконання річного плану.

Питома  вага  виявлених при флюорографічних профілактичних оглядах за  2017 рік   становить 6 хворих від 43осіб, що захворіли на туберкульоз. Смертність  від туберкульозу становить 8 осіб.

   Охоплено жiнок 29147(абс.число); 86,4 % від плану. Неінформативність мазків 4,0 % . Виявлено 507 хворих,  1,7% до обстежених

   В 2017 році вперше виявлено онкологічної патології у 2027 осіб, з них виявлено при профоглядах47 осіб, або 20,7%.  Із усіх виявлених -76 осіб візуальні форми онкології, з них 33 особи виявлено при профоглядах. з 1796  онкологічних хворих , що стоять на обліку – 10дітей до 14 років ., дорослих – 1784 (99,3%), в т. ч. 335 осіб працездатного віку.

    На протязі 2017 року померло 120 осіб  проти 137 у 2016 році або на 17 осібменше. Із кількості вперше взятих на облік в 2017 році померло 69осіб (30,0%)  проти 37 % померлих в 2016 році.

    Медичними  закладами району  проводиться багато заходів  із профілактики туберкульозу (планове флюорообстеження, місячник боротьби з туберкульозом,  виступи по радіо,  розміщення статті в районну пресу . Планується вздовж квітня-червня робота пересувного флюорографу на медичних дільницях району.

     На протязі 2017 року на обліку в ЗОЗ районах знаходилось 64 ВІЛ інфіковані особи, з них дітей до 14 років – 5, дорослих – 59. Діагноз  СНІДУ підтверджено у 20 осіб. Кількість протестованого на ВІЛ/СНІД населення 642 особи. 100% обстежено 443 вагітних, що стоять на обліку у жіночій консультації.

 Перелік 5-ти найважливіших заходів, що відбулися у звітному році у сфері охорони здоровя району:

1. Проведена оптимізація ліжкового фонду ЗОЗ району,  скорочено:

 • по КУ «Жидачівська ЦРЛ» - 22 стаціонарних ліжка;
 • по КУ «Журавнівська МЛ» - 7 стаціонарних ліжка;
 • по  КЗОЗ «Ходорівська МЛ» - 9 стаціонарних ліжка;

Всього – 38 ліжок

2.Перекрито ( замінено) дах котельні КУ «Жидачівська ЦРЛ» на суму – 298641,0 грн.

3.Придбано медапаратури, медобладнання для КУ «Жидачівська ЦРЛ» на суму – 3540751,60 грн.

4.Шляхом реалізації мікропроектів замінено вікна в основному лікувальному корпусі (71 вікно на суму 385 353,04грн. та в терапевтичному корпусі вікна та двері на суму 225254,42 грн.).

5.Вирішене питання, оформлені та подані документи на конкурсний відбір для будівництва 5       ( п'яти) сімейний амбулаторій з житлом для лікарів.

   Заходи урядової програми «Доступні ліки» В програмі взяло участь 9 ЗОЗ району та усі ФАПи. За рік охоплено програмою 17796 хворих. Сума затверджених коштів 1559300,0 грн. Виписано 20776 рецептів для хворих. в 9 –ти аптеках отоварено16989 рецептів (81,8% до виписаних) на суму 510394,13 грн, що складає 32,7% від затверджених.

   Заходи  пілотного проекту щодо реімбурсації коштів на інсулінотерапію. В пілотному проекті беруть участь 4 аптечних  заклади. Сума затверджених коштів  на 2017 рік  535000,0 грн. Охоплено пілотним проектом у 2017 році 234 хворих. Виписано  рецептів хворим 672. Отоварено ркецептів – 672 (100%). Використано коштів   411 098,31 грн.(76,8%).

П’ять основних організаційних заходів (проектів), запланованих на 2018 рік:

 1. Оптимізація ліжкової мережі в КУ «Жидачівська ЦРЛ»: заплановано скоротити з 1 квітня 2018 року 5 ліжок.
 2.  Переведеня на засади самофінансування стоматологічної служби ЗОЗ району з 1 квітня 2018 року.
 3. Побудова приміщень та реорганізація із ФАП  амбулаторій загальної практики – сімейної медицини в селах Бережниця, Вільхівці, Заріччя, Монастирець, Дубравка.
 4. Придбання для КУ «Жидачівська ЦРЛ» нового японського фіброгастроскопа.
 5. Заміна тепломережі в КУ «Жидачівська ЦРЛ».

Заходи щодо покращання стану охорони здоров’я у 2018 році

 1. Утворення п’яти нових сімейних амбулаторій (АЗПСМ) шляхом реорганізації із ФАПів та побудова для них нових приміщень з житлом для лікарів.
 2. Удосконалення взаємодії між КУ «Жидачівська ЦРЛ» та ЗОЗ обєднаних територіальних громад в нових умовах з метою надання своєчасної якісної  багатопрофільної медичної допомоги всьому населенню району.
 3. Надання  адміністрацією  і позаштатними районними спеціалістами КУ «Жидачівська ЦРЛ» ЗОЗ району, в т.ч. об’єднаних територіальних громад, організаційно-методичної допомоги в організації медичного обслуговування населення.
 4. Удосконалення роботи по виконанню урядової програми «Доступні ліки» та пілотного проекту щодо реімбурсації коштів за інсулінотерапію.
 5. Удосконалення організації та лікувального процесу  у стаціонарному паліативному відділенні КУ «Журавнівська МЛ».
 6.  Активне впровадження в районі заходів щодо спільного із Світовим банком проекту МОЗ України «Поліпшення охорони здоровя на службі у людей» субпроекту «Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області».
 7.  Активна участь у процесі реформування первинної медичної допомоги ЗОЗ району на засадах солідарного медичного страхування.
 8.  Удосконалення профілактики туберкульозу , серцево-судинних, онкологічних, бронхолегеневих захворювань, цукрового діабету, ВІЛ/СНІДу.
 9.  Переведення стоматологічної служби ЗОЗ району на засади самофінансування з 1 квітня 2018 року.
 10.  Подальше виконання заходів реформування системи охорони здоровя та оптимізації ліжкової мережі ЗОЗ району.

Основні недоліки, проблеми у роботі ЗОЗ району у 2017 році

1.Основні проблеми у 2017 році:

1.1. Недостатнє фінансове забезпечення ЗОЗ району ( 84,6%  до мінімальної розрахункової потреби -53670тис.грн.)

1.2. Недостатня кількість та значна зношеність санітарних автомобілів ЗОЗ, особливо ЗОЗ   сімейної медицини.

1.3. КУ «Сидорівська АЗПСМ» та КЗОЗ «Вибранівська АЗПСМ» знаходяться в  старих пристосованих приміщеннях.

1.4. Потребують капітального ремонту дах поліклініки КУ «Жидачівська ЦРЛ», рентгенкабінет, гараж та морг КУ «Журавнівська МЛ», приміщення поліклініки КЗОЗ «Ходорівська МЛ».

1.5. Відсутній пересувний флюорограф в ЗОЗ району.

1.6. Недостатній рівень укомплектованості ФАП  медапаратурою, інструментарієм, обладнанням.

1.7. Недостатня матеріально – технічна база ЗОЗ району, в тому числі  забезпечення комп»ютерною технікою, медапаратурою.

2. Основні недоліки в 2017 році  

2.1.Високий рівень загальної смертності населення (16,3‰) особливо у сільській місцевості (19,0 ‰).

2.2. Високий рівень смертності чоловіків  в працездатному віці (6,9 на 1000 працездатного чоловічого населення).

2.3. Недостатній рівень охоплення населення профілактичним флюорографічним обстеженням(251,2 на 100 000 дор.населення)

2.4.Недостатній рівень охоплення дитячого населення туберкулінодіагностикою (206,6 на 1000 населення)

2.5. Не атестовано 48 середніх медпрацівників ЗОЗ району.

2.6. Не підвищили свою кваліфікацію на курсах 3 лікарі ( 1 в КУ «Жидачівська ЦРЛ» і 2 в ОТГ).

2.7.Недостатній рівень доступності лікарської допомоги (6,3 відвідувань на 1-гомешканця).

2.8. Низькі показники виконання плану ліжкоднів по пологових та дитячих відділеннях ЗОЗ.

2.9.Пять ЗОЗ (АЗПСМ) не мають ліцензії на медичну діяльність.

2.10.Зріс показник перинатальної смертності (із 0 до 8,7‰).

2.11.Зріс показник малюкової смертності (із 1,55 до 8,4‰)

 Заходи щодо покращання стану охорони здоров’я у 2018 році

 • Утворення п’яти нових сімейних амбулаторій (АЗПСМ) шляхом реорганізації із ФАПів та побудова для них нових приміщень з житлом для лікарів.
 • Удосконалення взаємодії між КУ «Жидачівська ЦРЛ» та ЗОЗ обєднаних територіальних громад в нових умовах з метою надання своєчасної якісної  багатопрофільної медичної допомоги всьому населенню району.
 • Надання  адміністрацією  і позаштатними районними спеціалістами КУ «Жидачівська ЦРЛ» ЗОЗ району, в т.ч. об’єднаних територіальних громад, організаційно-методичної допомоги в організації медичного обслуговування населення.
 • Удосконалення роботи по виконанню урядової програми «Доступні ліки» та пілотного проекту щодо реімбурсації коштів за інсулінотерапію
 • Удосконалення організації та лікувального процесу  у стаціонарному паліативному відділенні КУ «Журавнівська МЛ».
 • Активне впровадження в районі заходів щодо спільного із Світовим банком проекту МОЗ України «Поліпшення охорони здоровя на службі у людей» субпроекту «Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області».
 •  Активна участь у процесі реформування первинної медичної допомоги ЗОЗ району на засадах солідарного медичного страхування.
 •  Удосконалення профілактики туберкульозу , серцево-судинних, онкологічних, бронхолегеневих захворювань, цукрового діабету, ВІЛ/СНІДу.
 •  Переведення стоматологічної служби ЗОЗ району на засади самофінансування з 1 квітня 2018 року.
 •  Подальше виконання заходів реформування системи охорони здоровя та оптимізації ліжкової мережі ЗОЗ району.

 

Спалах кору: єдиний надійний захист – вакцинація

   Станом на 24 січня 2018 року в області на кір захворіло 188  осіб, з них 139  дітей. Найбільше випадків зареєстровано у м. Львові – 122 осіб, з них 92 діти. Захворюваність серед не вакцинованих становить 52%. 

З початку року в заклади охорони здоров’я госпіталізовано 94 особи, з них 66 дітей.

Кір — вірусне захворювання, яке характеризується вираженою інтоксикацією, гарячкою, запальними явищами з боку дихальних шляхів, кон'юнктивітом, появою своєрідних плям на слизовій оболонці ротової порожнини і папульозно-плямистим висипом на шкірі.

Це одне з найбільш контагіозних захворювань, яке здатне уражати всі вікові групи незважаючи на те, що найбільш сприятливими до кору вважаються діти. У дорослих кір зазвичай має набагато тяжчий перебіг.

Механізм передачі інфекції — повітряно-крапельний. Зараження відбувається через вдихання з повітря найдрібніших крапель (аерозолю) слизу, що містять віруси, які потрапили в повітря при чханні, кашлі або розмові хворої на кір людини. Збудник потрапляє до організму через верхні дихальні шляхи або кон'юнктиви.

Специфічного лікування від кору немає. А відтак медики Львівщини вкотре застерігають - єдиними шляхом запобігти хворобі та її важким ускладненням є вакцинація.


Урядова програма "Доступні ліки"

 liku1  У квітні в Україні стартувала урядова програма «Доступні ліки», яка дозволяє громадянам отримувати низку препаратів безкоштовно або з невеликою доплатою. Програма діє на ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми.

Згідно з показниками Державного бюджету України на 2018 рік на продовження дії програми «Доступні ліки»  для Львівської області передбачили фінансовий ресурс у сумі 65 млн 302,4 тис гривень, з яких 30 000,0 тис гривень розподілено на адміністративно - територіальні одиниці області.

 Мета програми «Доступні ліки» – забезпечити кожного громадянина України необхідними лікарськими засобами, які покращать якість їхнього життя і запобіжать виникненню ускладнень та передчасної смертності.

 1. Як отримати безкоштовні ліки?

 1. Зверніться до лікаря та отримайте правильно виписаний рецепт.

2. Завітайте до аптеки з позначкою «Доступні ліки» 

3. Отримайте ліки безкоштовно або з частковою доплатою за рецептом.

Вартість ліків повністю або частково оплачує держава.

2. Чому саме ці категорії захворювань?

Механізм відшкодування вартості ліків (реімбурсації) поширюється на серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу та бронхіальну астму.

Пріоритетність надали лікуванню цих хвороб, оскільки саме вони найбільше впливають на показники смертності населення або суттєво знижують якість життя пацієнта та ефективно лікуються на амбулаторному рівні.

3. Де пацієнт може обміняти рецепт на ліки?

Це може бути будь-яка аптека, що підписала договір з місцевим органом влади.

Шукайте аптеки з такою позначкою: https://goo.gl/2KaRpp

Карта (оновлюється): https://goo.gl/dCEMCw

4 Що робити, якщо в аптеці закінчились безкоштовні ліки, або ті, що відшкодовуються?

1. Пацієнт може зачекати, поки ліки надійдуть в аптеку.

2. Пацієнт може звернутись в іншу аптеку.

3. Пацієнт може обрати іншу торгову марку та доплатити різницю.

5. Що потрібно знати лікарю?

Лікар має виписати пацієнту рецепт на лікарський засіб, який відповідає його стану.

Для ефективного використання бюджетних коштів рецепт виписують не за комерційною назвою, а на основі міжнародної непатентованої назви (МНН) діючої речовини ліків.

В аптеці пацієнт може вибрати – отримати найдешевший лікарський засіб безкоштовно, або обрати іншу торгову марку, доплативши певну суму.

6. Які ліки пацієнт може отримати безкоштовно, а за які потрібно доплачувати?

Реєстр оптово-відпускних цін визначає максимальну ціну препарату, який може взяти участь в урядовій програмі «Доступні ліки».

Держава компенсує вартість найдешевшого лікарського засобу, який подав заявку на участь в програмі «Доступні ліки». Тобто, такий препарат пацієнт матиме змогу отримати безкоштовно.

Дорожчий препарат, ціна на який не перевищує граничну референтну, пацієнт може отримати, доплативши різницю між мінімальною ціною та роздрібною ціною обраного препарату.

Ліки, ціна на які перевищує референтну ціну в 5 сусідніх країнах, не підпадають під програму відшкодування.

7. Чи може пацієнт отримати безкоштовні ліки без рецепта?

Уряд не буде обмежувати вільний ринок ліків. Якщо пацієнт бажає придбати випробувані ним ліки, не маючи рецепта від свого лікаря, – він може це зробити у будь-якій аптеці.

Проте у такому випадку аптека не матиме підстав для того, щоб відпустити даний лікарський засіб безкоштовно або зі знижкою.

 З усіх питань звертайтесь на урядову «гарячу лінію» 15-45

 
Соціальний відеоролик можна переглянути за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=gFFYnUNAZWI.

Як обрати сімейного лікаря: покрокова інструкція від МОЗ

Відтепер медична допомога не прив’язана до місця прописки. Кожен українець може вибрати терапевта, педіатра, або сімейного лікаря у будь-якому медичному закладі безкоштовно, а гроші за Ваше медичне обслуговування заплатить держава.

Отож покрокова інструкція від МОЗ як обрати сімейного лікаря.

Крок перший – визначіться з лікарем 

Найпростіший варіант – ви знаєте хорошого лікаря, обслуговувались у нього і залишились задоволені результатами. Якщо ж такого лікаря ви поки не знайшли, поцікавтеся у родичів, сусідів, друзів, колег – можливо, у них був позитивний досвід у амбулаторії сімейної медицини або поліклініці, яка підходить вам географічно. 

Ви також можете звернутись у місцевий відділ охорони здоров’я. Там вам розкажуть, які лікарі працюють у вашому населеному пункті чи районі. Інший варіант – просто зверніться у будь-який медичний заклад і познайомтеся з лікарями. Інформацію про них можна отримати у місцевому відділі охорони здоров’я або безпосередньо в реєстратурі. Деякі медичні заклади вже мають свої власні сайти з такою інформацією. 

Пам’ятайте, що зараз ви не мусите звертатись до лікаря «строго за пропискою» - можете обрати лікаря, який працює біля вашого дому, роботи тощо. 

Крок другий – підпишіть декларацію 

Заклади первинної медичної допомоги, в яких працюють сімейні лікарі, підписують контракт з Національною службою здоров’я, а пацієнти – декларацію з тими лікарями, яких самі собі обрали. 

Декларацію підписують безстроково, тобто вам не потрібно буде перепідписувати її щороку. З іншого боку, якщо ви вирішите підписати угоду з іншим лікарем, ви зможете зробити це у будь-який час. 

Документи, які необхідні для підписання угоди з лікарем, – ваш паспорт та ідентифікаційний номер. Якщо ж ви підписуєте декларацію з педіатром (чи сімейним лікарем, який буде обслуговувати вашу дитину), то також знадобиться свідоцтво про народження дитини та документи (паспорт та код) обох його батьків або опікунів. 

Лікар внесе ваші дані в систему, роздрукує декларацію,яку ви підпишете у двох примірниках (один із них залишається у вас), – і з цього моменту ви можете звертатись до лікаря у будь-який час. 

Важливо: уважно перевірте дані перед тим, як підписати декларацію. Декларація з’явиться в системі після подвійної авторизації: лікар попросить назвати код, який надійде вам смс-повідомленням. Якщо ж у вас немає мобільного телефону, лікар сфотографує чи відсканує ваші документи, щоб долучити їх до декларації. Тільки після цього декларація з’явиться у системі. 

На випадок відпустки або хвороби у вашого лікаря має бути заміна — інший лікар первинної ланки або черговий заклад первинної медичної допомоги. Якщо вам знадобиться допомога, а ви знаходитесь в іншому місті, звертайтесь до найближчого закладу первинної медичної допомоги. 

Один лікар може обслуговувати максимум 2 тисячі пацієнтів. Таку кількість пацієнтів рекомендує МОЗ. Можуть бути і виняткові ситуації, наприклад, коли лікар працює в селі, де проживає більше 2 тисяч людей. Тож якщо ви впевнені, що знайшли хорошого лікаря, не гайте часу, адже у нього може просто не залишитись місць для нових пацієнтів. 

Крок третій – звертайтесь при першій необхідності 

Ви зможете звертатись до вашого лікаря з будь-якими питаннями, пов’язаними зі здоров’ям. Як показує світовий досвід більшість проблем із здоров’ям можуть бути вирішені на рівні первинної ланки, особливо у разі вчасного звернення. Крім безпосереднього обстеження і лікування, лікарі первинної ланки в разі необхідності будуть також видавати направлення до вузькопрофільних спеціалістів, виписувати рецепти на ліки, в т.ч. які підпадають під програму “Доступні ліки” (безкоштовні ліки в аптеці, за які платить держава), та будь-які медичні довідки, наприклад, до басейну тощо. 

Тож з цих міркувань краще обирати лікаря, який практикує поруч з вами – це скоротить витрати часу на дорогу. 

Крок четвертий – не давайте хабарів 

У 2018 році заклад, в якому працює сімейний лікар, почне отримувати пряму річну оплату за обслуговування кожного пацієнта, який уклав з ним договір Планується, що у 2018 році середня виплата на первинній ланці складе близько 370 грн на одного пацієнта, у 2019 - 450 грн. Практика у 2000 пацієнтів може мати річний дохід від 740 000 грн до 1 000 000 грн у 2018 та від 900 000 до 1 200 000 грн у 2019. У цей бюджет входять оренда кабінету, оплата роботи лікаря, медсестри (фельдшера), прості витратні матеріали та часткове покриття аналізів. Близько половини цих коштів - видатки практики, все інше - зарплата працівників (лікаря, медсестер, фельдшерів). 

За цими тарифами закладам первинної медичної допомоги буде платити держава - саме для того, щоб у медичних працівників були гідні зарплати і щоб ці гроші не платили пацієнти, як це відбувається зараз. Тож йдучи до лікаря, пам’ятайте, що це не безкоштовна послуга, за яку ви маєте покласти «подяку» в кишеню лікарю. Це медична послуга, за яку заплачено з ваших податків.

Як вберегтися від грипу та ГРВІ в осінньо-зимовий період

За даними Міністерства охорони здоров'я України, в епідемічному сезоні захворюваності на грип та ГРВІ 2017-2018 років в Україні очікують три штами грипу: "Гонконг", "Брісбен" і новий для українців штам "Мічиган".

Оскільки вірус "Мічиган" є підвидом "свинячого" грипу, то він має схожі ознаки захворювання. Його інкубаційний період складає 4-7 днів. Грип "Мічиган" відрізняється важким перебігом із великою ймовірністю виникнення ускладнень. 

У хворих на грип температура тіла підвищується до 38,5-40 градусів та утримується високою протягом 3-х і більше діб. Також може спостерігатися один або кілька наступних симптомів: головний біль, ломота або біль у суглобах, м’язах; сонливість, слабкість, зниження апетиту; кашель без відходження мокроти; рясне потовиділення; сухість слизових оболонок рота, носа, носоглотки.

Погіршення стану хворого може бути зумовлене виникненням ускладнень, таких як пневмонія, серозний менінгіт, енцефаліт. При зараженні вірусом грипу "Мічиган" ускладнення розвиваються досить швидко та протікають складно.

Якщо ознак хвороби немає:

Уникайте контакту з особами, що мають прояви інфекції.
Обмежуйте відвідування місць великого скупчення людей.
Часто провітрюйте приміщення.
Створюйте для себе температуру комфорту - вдягайтеся відповідно до температури навколишнього середовища, оскільки перегрівання шкодить не менше, ніж переохолодження.
Вживайте вітамінізовану їжу, овочі та фрукти і, взагалі, харчуйтесь раціонально.
Придбайте антисептик для рук та використовуйте його після відвідування транспорту, громадських місць, перед їжею, якщо немає доступу до води гарантованої якості. Руки мають бути чистити завжди і всюди!
Придбайте або зробіть самі назальний спрей. Морська вода або легкий сольовий розчин для зволоження носоглотки допоможуть вберегтись від вірусів. Використовуйте його щогодини!
Не варто застосовувати жодні медикаменти з профілактичною метою!

Якщо з'явилися ознаки хвороби:

Залишайтеся вдома при перших ознаках хвороби — не йдіть на роботу або, якщо захворіла дитина, не ведіть її до школи чи дитячого садочка.
Прикривайте рот і ніс під час кашлю та чхання. Користуйтеся тільки одноразовими паперовими серветками і рушниками
Користуйтеся одноразовими масками - щоб захистити себе чи оточуючих від зараження. Маска ефективна, тільки якщо вона прикриває рот і ніс. Важливо пам'ятати, що маску потрібно замінити, як тільки вона стане вологою чи забрудниться.
Ізолюйте хвору людину - виділіть їй окрему кімнату і посуд.
Не займайтесь самолікуванням! Жодна реклама лікарських засобів не замінить кваліфікованого лікаря!   

Найефективнішим засобом захисту від грипу є вакцинація.

Найкращий час для проведення вакцинації – перед початком грипозного сезону (у вересні), враховуючи час, необхідний для вироблення імунітету в організмі.

Проте слід пам'ятати, що жодна вакцина від грипу не захищає від інших ГРВІ! Тому вкрай важливими залишаються засоби неспецифічної профілактики.

Увага!

ПАМЯТКА З ПРОФІЛАКТИКИ  ЕНТЕРОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ТА СЕРОЗНОГО МЕНІНГІТУ

Ентеровірусна інфекція характеризується різноманітністю клінічних форм в т.ч. серозними менінгітами. Клінічно ентеровірусна інфекція може проявлятися катаральними проявами (можливі серозні виділення з носа), кашлем, підвищенням температури тіла, гіперемією слизових оболонок, болем у животі, проносом іноді з домішками слизу.

Серозний менінгіт проявляється: підвищенням температури тіла до 39 0С, різким головним болем, почервонінням обличчя, можливий дрібний висип який швидко зникає, запамороченням, нудотою, багаторазовим блюванням, ригідністю м’язів потилиці.

Джерелом інфекції можуть бути як хворі люди так і вірусоносії. Механізм передачі фекально-оральний який реалізується через брудні руки, забруднені предмети побуту, воду, продукти харчування та повітряно-краплинний через повітря.

  Для того, щоб попередити виникнення ускладнень і тяжких наслідків слід своєчасно звертатися за медичною допомогою при появі симптомів інфекційного захворювання (висока температура тіла, сильна головна біль, блювота, що не приносить полегшення, пронос, висипання) та дотримуватися простих профілактичних заходів для запобігання інфікування  а саме:

   - по можливості уникайте контактів з особами, які мають ознаки інфекційного захворювання, обмежуйте контакти дітей раннього віку, скоротіть час перебування у місцях масового скупчення людей і в громадському транспорті;
   - суворо дотримуйтеся правил особистої гігієни, ретельно мийте руки перед їжею, після повернення з вулиці і після кожного відвідування вбиральні; обробляйте руки дозволеними для цих цілей дезінфектантами; при кашлі і чханні рекомендується прикривати ніс і рот одноразовими серветками і викидати їх після використання в сміттєву урну, після чого вимити руки або обробити їх вологою серветкою. Не забувайте помити руки дітям, змалку привчайте їх до правил особистої гігієни;
   - особливу увагу звертайте на харчування дітей до року: давайте дитині лише свіжі продукти, в якості яких ви не сумніваєтеся. Протягом першого року життя дитина повинна отримувати грудне молоко – це значно зменшує потрапляння ентеровірусів у кишечник. Регулярно мийте и утримуйте в чистоті дитячі іграшки; 
    - користуйтеся індивідуальним посудом; 
   - придбані на базарах чи у торгівельній мережі овочі і фрукти перед вживанням ретельно промийте проточною водою; 
   - при вологому прибиранні помешкання використовуйте дезінфікуючі засоби, частіше провітрюйте приміщення;
   - рекомендуємо пити воду (водопровідну, з криниць) після кип’ятіння. Цим ви застрахуєте себе від багатьох захворювань. Збудники ентеровірусних інфекцій знаходяться у всіх водоймах без винятку – не купайтеся в непроточних водоймах і фонтанах, у місцях несанкціонованих пляжів, не заковтуйте воду під час купання;
  - не пийте воду з неперевірених джерел; при споживанні напоїв у закладах громадського харчування, торгівельних точках чи із питних фонтанчиків використовуйте індивідуальний одноразовий стаканчик. При відсутності можливості придбання бутильованої води можна використовувати охолоджену кип’ячену воду;
   - будьте особливо обачні під час подорожей у потенціально небезпечні райони. Не забувайте користуватися засобами проти комах.
         Дотримання цих нескладних правил у побуті надійно захистить Вас від ентеровірусних інфекцій. Якщо ж захворювання не вдалося уникнути, то не займайтеся самолікуванням. При появі перших симптомів інфекційного захворювання негайно звертайтеся за медичною  допомогою в лікувально – профілактичні заклади . Самолікування небезпечне для здоров'я!

Знати — значить вміти попередити !

 

Доповідь "Про стан здоров'я населення та діяльність закладів охорони здоров'я Жидачівського району у 2016 році"


Львівщина входить у трійку найбільш динамічних областей у розвитку агропромислового комплексу, - Олег Синютка

У 2017 на Львівщині відкрили 11 молочних сімейних ферм, які утримують 150 голів корів, овечу ферма «Меринос Захід» на 300 голів та забійний цех ПП «Глиняни Агро» потужністю 250 голів свиней за добу. Відтак, Львівщина посідає  2 місце серед регіонів України за темпами збільшення поголів’я птиці. На підтримку аграріїв області у 2017 році з бюджетів усіх рівнів спрямували 63,6 млн грн.

Про це розповів сьогодні, 20 березня, під час звіту про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області у 2017 році голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.

На Львівщині закладено нових плодово-ягідних насаджень на площі 445 га. У 2017 році в області оновили машинно-тракторний парк сільськогосподарських підприємств на 185 одиниць. 

В області розвивається кооперативний рух. Спільними зусиллями фермерів Пустомитівського району учасників агротуристичного кластеру за підтримки Львівської ОДА у 2017 році в області створили сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «ГорбоГори», що стало вагомим кроком у  розвитку сільськогосподарської кооперації.

Відтак, за словами очільника області, Львівщина входить в трійку найбільш динамічних областей у розвитку агропромислового комплексу.

20.03.2018, 15:35

детально »


Львівщина - серед областей-лідерів із залучення інвестицій, - Олег Синютка

Про це сьогодні, 20 березня, під час звіту про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області у 2017 році повідомив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.

20.03.2018, 15:33

детально »