ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ЖИДАЧІВСЬКОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА 2017 Рік

     1. Жидачівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних і позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, поваги прав і гідності підопічних.

    1.1. Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виявлено 3148 осіб, які потребували соціального обслуговування. Фактично обслужено 3148 осіб, з них в місті – 1483осіб та сільській місцевості – 1737 осіб.

     У територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг функціонують такі структурні підрозділи:

   - відділення  соціальної допомоги вдома.

За 2017 рік відділенням соціальної допомоги вдома виявлено 1081 одиноких осіб.  52 соціальними робітниками обслужено 522 особи,  яким надано 164736 соціальних послуг. Підопічним надавались різні види послуг на підставі даних карти індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (надані соціальних послуг), договору про обслуговування та медичного висновку.

   В середньому навантаження на одного соціального робітника становить  10 осіб.

   Відділенням соціальної допомоги вдома здійснюється обслуговування громадян похилого віку, інвалідів, які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги. За 2017 рік відділенням соціальної допомоги вдома обслужено 128 осіб, що проживають самотньо, в результаті чого територіальним центром додатково отримано коштів на суму 51,9 тис.  грн.

     Відділенням також обслуговується 22 одинокопроживаючих осіб, яким соціальні послуги надаютьсяч безоплатно згідно змін від 07.11.2012р. до Постанови КМУ 29.12.2009 р. №1417.

     Завідувачем та соціальним працівником відділення соціальної допомоги вдома проведено 67 перевірок стану обслуговування та якості надання послуг одиноким громадянам соціальними робітниками згідно затвердженого графіку.

    У відділенні соціальної допомоги вдома функціонує пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації. За 2017р. видано 36 засобів реабілітації для 30 осіб похилого віку.

- стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання смт.Нові Стрілища.

За 2017 рік стаціонарним відділенням обслужено 45 одиноких громадян.

Медичний персонал стаціонару вчасно проходить курси удосконалення.

     В стаціонарному відділенні в кімнаті духовності постійно проводяться богослужіння.

     Часто від благоійників надходить гуманітарна допомога для підопічних( одяг, продукти харчування, матраси, засоби реабілітації тощо).

     До релігійних та державних свят проводяться культурні заходи для підопічних за участю учнів Новострілищанської ЗОШ та працівників місцевого .будинку культури.

     На території стаціонару встановлено лавочки, постійно проводиться благоустрій території.

    - відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

     Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру здійснює обслуговування малозабезпечених громадян, які відповідно до акта обстеження матеріально-побутових умов потребують натуральної чи грошової допомоги. У відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги протягом 2017р. працювало 2 перукарі, взуттєвик, швачка, 2 медичні сестри

    Майстрами та медичними сестрами терцентру за 2017 рік обслужено 1567 осіб.

    За 2017 рік на спецрахунок терцентру за надані платні послуги майстрів  поступило 56 686 грн.

    З метою забезпечення та доступності соціальних послуг, розширення їх спектру, охоплення більшої чисельності осіб, задоволення їх потреб діє 2 мультидисциплінарні команди в складі перукарів,  медичних сестер.

    Протягом 2017 року данними командами зроблено 31 виїзд  в населені пункти району, де соціальними робітниками було забезпечено явку людей похилого віку. Мультидисциплінарними командами обслужено 369 осіб.

    За 2017 рік  спонсорами було виділено продуктові набори для  496 одиноких громадян на суму 61720 грн.  До спонсорської допомоги долучились 3 священнослужителі.

    В ІІ –му півріччі 2017 року було проведено підписку часопису «Новий час» для 206 одиноких громадян похилого віку на загальну суму 19 940,80грн.

   До Дня людей похилого віку 505 особам виділено грошову допомогу на загальну суму 32825 грн.

    До Дня інвалідів 10 особам з інвалідністю виплачено грошову допомогу на суму 1700 грн.  та 3 особам похилого віку  на лікування – на суму 900 грн.

 Матеріально-технічна  база терцентру та його стуктурних підрозділів  добра.

    Електронна та паперова база даних щодо соціального обслуговування (надання соціальних послуг) сформована на 100%.

  2. Терцентр працює над удосконаленням  своєї діяльності, а саме:

-запровадження механізму запобігання винекненню складних життєвих обставин ;

-впровадження оцінки потреб особи – як обов»язкової умови планування та надання соціальних послуг;

-розширення переліку соціальних послуг, що надаються за місцем проживання їх отримувачів;

-удосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації соціальних працівників та інших фахівців, що надають соціальні послуги.

    Протягом 2017 року у територіальному центрі проведено 4 наради з соціальними робітниками та працівниками всіх структурних підрозділів за участю представників районних установ та організацій.

    За сприяння  Жидачівської міської ради в приміщенні майстерні терцентру облаштовано пункт прокату засобів реабілітації, де власними силами зроблено поточний ремонт.

    Проводиться робота із залучення спонсорів по виділенню засобів реабілітації,  які надаються у  безкоштовне користування  громадянам похилого віку.

    Вишукуються шляхи залучення волонтерів до волонтерської діяльності. За звітній період терцентром до  волонтерської роботи залучено 12 осіб, які надали 564 послуг.

     З трьома ОТГ ( Ходорівською, Новострілищанською  та Гніздичівською ОТГ) заключені договори щодо співфінансування.

   Проводиться робота з демобілізованими учасниками АТО, а саме періодичне відвідування учасників АТО та їх сімей з метою виявлення життєвих проблем та актуальних питань соціально-правового захисту.

    Постійно оновлюється інформація про роботу структурних підрозділів територіального центру на сайті Жидачівської РДА  за звітній період подано 27 інформацій.

   Робота терцентру періодично висвітлюється в народному часопису «Новий час» та місцевому радіомовленні, що дає можливість інформувати мешканців району з повним спектром послуг, які надаються терцентром, умовами та порядком прийняття на обслуговування відповідних категорій громадян.

    Терцентром здійснюються заходи щодо виявлення осіб, які потребують соціального захисту та допомоги і покращення системи соціального обслуговування в районі.

Інформація про роботу Жидачівського територіального центру соціального обслуговування за 9 місяців 2017 року

  У територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) надалі терцентр, функціонують такі структурні підрозділи:

     - відділення  соціальної допомоги вдома;
     - стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання смт.Нові Стрілища;
     - відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

1. Жидачівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних і позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, поваги прав і гідності підопічних.

  1.1. Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виявлено 3594 осіб, які потребували соціального обслуговування. Фактично обслужено 3594 осіб.

 У територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг функціонують такі структурні підрозділи:

відділення соціальної допомоги вдома

  За 9 місяців 2017 року відділенням соціальної допомоги вдома виявлено 1081 одиноких осіб.  51 соціальними робітниками обслужено 508 осіб,  яким надано 123936 соціальних послуг. Підопічним надавались різні види послуг на підставі даних карти індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (надані соціальних послуг), договору про обслуговування та медичного висновку.

  В середньому навантаження на одного соціального робітника становить  10 осіб.

  Відділенням соціальної допомоги вдома здійснюється обслуговування громадян похилого віку, інвалідів, які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги. За 9 місяців 2017 року відділенням соціальної допомоги вдома обслужено 102 осіб, що проживають самотньо, в результаті чого територіальним центром додатково отримано коштів на суму 38118  грн.

Відділенням також обслуговується 20 одинокопроживаючих осіб, яким соціальні послуги надаютьсяч безоплатно згідно змін від 07.11.2012р. до Постанови КМУ 29.12.2009 р. №1417.

Завідувачем та соціальним працівником відділення соціальної допомоги вдома проведено 51 перевірок стану обслуговування та якості надання послуг одиноким громадянам соціальними робітниками згідно затвердженого графіку.

У відділенні соціальної допомоги вдома функціонує пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації.

стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання смт.Нові Стрілища

За 9 місяців 2017 року стаціонарним відділенням обслужено 39 одиноких громадян. Забезпечується якісне харчування підопічних згідно затверджених норм. Стаціонарне відділення повністю готове до опалювального сезону. Медичний персонал стаціонару вчасно проходить курси удосконалення. Часто від благодійників надходить гуманітарна допомога для підопічних ( одяг, продукти харчування, матраси, засоби реабілітації тощо).

До релігійних та державних свят постійно проводяться культурні заходи для підопічних за участю учнів Новострілищанської ЗОШ та прцівників будинку культури.     

 На подвір'ї стаціонару встановлено лавочки, постійно проводиться благоустрій території.

 відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

 Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру здійснює обслуговування малозабезпечених громадян, які відповідно до акта обстеження матеріально-побутових умов потребують натуральної чи грошової допомоги. При відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги працює 2 перукарі, взуттєвик, швачка, 2 медичні сестри

Майстрами та медичними сестрами терцентру за 9 місяців обслужено 2515 осіб.

До Дня людей похилого віку 505 одиноким особам виділено грошову допомогу на загальну суму 32825 грн., та 1 особі на лікування виділено 300 грн.

За 9 місяців 2017 року на спецрахунок терцентру за надані платні послуги майстрів  поступило 40706 грн.

З метою забезпечення та доступності соціальних послуг, розширення їх спектру, охоплення більшої чисельності осіб, задоволення їх потреб діє 2 мультидисциплінарні команди в складі перукарів,  медичних сестер.  Протягом 9 місяців 2017 року данними командами зроблено 24 виїздів  в населені пункти району, де соціальними робітниками було забезпечено явку людей похилого віку. Мультидисциплінарними командами обслужено 305 осіб.

Матеріально-технічна  база терцентру та його стуктурних підрозділів  добра.

Електронна та паперова база даних щодо соціального обслуговування (надання соціальних послуг) сформована на 100%.

2. Терцентр працює над удосконаленням  своєї діяльності, а саме:

-запровадження механізму запобігання винекненню складних життєвих обставин ;

-впровадження оцінки потреб особи – як обов»язкової умови планування та надання соціальних послуг;

-розширення переліку соціальних послуг, що надаються за місцем проживання їх отримувачів;

-удосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації соціальних працівників та інших фахівців, що надають соціальні послуги.

Протягом 9 місяців 2017 року у територіальному центрі проведено 12 нарад  з соціальними робітниками та працівниками всіх структурних підрозділів за участю представників районних установ та організацій.

За сприяння  Жидачівської міської ради в приміщенні майстерні терцентру облаштовано пункт прокату засобів реабілітації, де власними силами зроблено поточний ремонт.

Проводиться робота із залучення спонсорів по виділенню засобів реабілітації,  які надаються у  безкоштовне користування  громадянам похилого віку.

За 9 місяців 2017 року 40 громадян мають у користуванні  засоби реабілітації (милиці, коляски, палички і ходунки).

За 9 місяців 2017 року  спонсорами було виділено продуктові набори для  496 одиноких громадян на суму 61720 грн.  До спонсорської допомоги долучились 3 священнослужителі.

Вишукуються шляхи залучення волонтерів до волонтерської діяльності. За звітній період терцентром до  волонтерської роботи залучено 12 осіб, які надали 528 послуг.

 З трьома ОТГ ( Ходорівською, Новострілищанською  та Гніздичівською ОТГ) заключені договори щодо співфінансування.

Проводиться робота з демобілізованими учасниками АТО, а саме працівники терцентру постійно комунікують з ними з метою виявлення їхніх життєвих проблем та актуальних питань соціально-правового характеру.

 Постійно оновлюється інформація про роботу структурних підрозділів територіального центру на сайті Жидачівської РДА  за звітній період подано 14 інформацій.

Робота терцентру періодично висвітлюється в народному часопису «Новий час» та місцевому радіомовленні, що дає можливість інформувати мешканців району з повним спектром послуг, які надаються терцентром, умовами та порядком прийняття на обслуговування відповідних категорій громадян.

Терцентром здійснюється заходів щодо виявлення осіб, які потребують соціального захисту та допомоги і покращення системи соціального обслуговування в районі.При Мінприроди створять робочу групу з розробки національної стратегії попередження та контролю за розповсюдженням інвазійних чужорідних видів

 У Мінприроди відбулася нарада з питань розроблення заходів щодо попередження та контролю розповсюдження інвазійних чужорідних видів (видів-вселенців). За результатами наради прийнято рішення про створення міжвідомчої робочої групи з розробки Національної стратегії попередження та контролю за розповсюдженням інвазійних чужорідних видів. Про це повідомив заступник Міністра екології та природних ресурсів України Василь Полуйко.

«Це також передбачає опрацювання питання щодо внесення змін та доповнень до існуючого законодавства, а також формування загальнонаціонального переліку  інвазійних чужорідних видів», - пояснив Василь Полуйко.

Він зазначив, що за попередніми оцінками в Україні є близько тисячі видів чужорідних рослин, серед яких такі агресивні інвазійні види як амброзія полинолиста, борщівник Сосновського, ценхрус якірцевий, аморфа кущова, акація біла та інші, які вже сьогодні спричиняють значні збитки економіці країни.

23.04.2018, 17:55

детально »


26 квітня відбудеться український форум центрів спільного обслуговування 

   Український форум центрів спільного обслуговування відбудеться 26 квітня в головному офісі компанії SoftServe (вул. Садова 2Д).

Проведення форуму ініціював минулоріч керівник управління інвестиційної політики Львівської облдержадміністрації Роман Матис. Згідно з його дослідженнями, цей напрямок надання сервісних послуг здатен суттєво змінити економіку міста Львова та забезпечити стабільний і динамічний розвиток міста.

На Форумі розглянуть перспективи Львова і всієї України стати одним з ключових місць, обраних для розташування Центрів спільного обслуговування та аутсорсингу бізнес-процесів в цьому регіоні. Великі багатонаціональні компанії, вітчизняний бізнес,  державні чиновники регіонального та національного рівня і провідні фахівці в галузі ЦСО поділяться передовим досвідом і обговорять можливості, які створюються швидким розвитком сектора ЦСО і АБП в Україні.

23.04.2018, 17:47

детально »